So sánh sản phẩm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TRƯỜNG PHÁT

 • Nâng cấp , bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải

  Nâng cấp , bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải

  1. Sửa chửa hệ  thống xử lý nước thải .
  • Cải tạo lại công nghệ  phù hợp với mục đích sử dụng mang lại hiệu qua chất lượng nước thải.
  • Cải tạo công nghệ củ thành công nghệ tiến tiến của Nhật mang lại chất lượng nước thải đạt chuẩn cốt A.
  • Thay thế bơm củ bị hỏng.
  • Thay thế giá thể củ bằng giá thể Nhật chất lượng cao, tuổi thọ đến 15 năng.
  • Lắp thêm hệ thống lọc nước thải để chất lượng nước thải ổn định và chất lượng nước thải tốt hơn đạt tiêu chuẩn cột A.
  • Lắp thêm cột lọc xử lý (NH3) amoni .

  Liên hệ

 • Xử lý nước thải nhiễm dầu

  Xử lý nước thải nhiễm dầu

  CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỂM DẦU MỠ.  
     Những điều cần quan tâm đến các nguồn nước thải nhiểm dầu, mỡ.
  *   Nguồn nước nhiểm dầu thường phát sinh những nguồn nước nào:
      - Nước thải nhiểm dầu, mỡ  từ các showroom sữa chữa ô tô.
     - Nước thải nhiểm dầu, mỡ  từ sữa xe cơ khí, đóng tàu.
     -   Nước thải nhiểm dầu, mỡ  từ các trạm xăng, dầu.
     -   Nước thải nhiểm dầu, mỡ  từ các kho chứa xăng, dầu.
    -   Nước thải nhiểm dầu mỡ  từ trong  nước thải sinh hoạt của khu đô thị , khách sạn, khu chung cư....
  Nước nhiểm dầu ảnh hưởng như thế nào với môi trường.
  - Nước nhiểm ảnh hưởng đến các loài cá, thủy sinh, chim, động vật sống lưởng cư, cây trồng, làm ảnh hưởng đến đất đai . Nếu nước bị nhiểm dầu tùy theo tỷ lệ dầu nhiểm trong nước sẽ làm chết cái vì không thể hô hấp được, chim bị chết vì long bị nhiểm dầu bám dính vào long, ....
          Tùy theo mức độ nhiểm dầu mỡ trong nước có giải pháp và công nghệ tách dầu phù hợp.
  Công nghệ xử lý  nguồn  nước nhiểm dầu phát sinh ra từ kho xăng dầu.
            Đối với nguồn  Nước thải có nhiểm dầu trong các kho dự trở xăng dầu, phát sinh do trong hóa trình nhập hàng từ  tàu biển, xe bồn ... trong quá trình bơm cấp dầu từ kho  lên xe bồn vận chuyển đến các trạm xăng dầu. Nhưng xăng là loại dễ bay hơi, dầu là loại khó bay hơi, nên động trên bề mặt, khi gắp mưa xuống nước mưa cuốn cả dầu lẫn nước, Nên nước bị nhiểm lẫn dầu tạo thành lớp ván trên bề mặt và hòa trộn lẩn vào trong nước vì các phân tử dầu rất nhỏ.
         Để loại bỏ được dầu ra khỏi nước trong nước thải nhiêm dầu. Ta  dùng  công nghệ xử lý nước thải tách dầu, mỡ ra khỏi nước, làm cho nguồn nước sạch hơn không ảnh hưởng đến môi trường.
  Công nghệ xử lý nước thải nhiểm dầu gồm các bước:
           Thu gom -> tách cát -> phản ứng háo học (tạo  bông) -> tạo áp suất cao (nước trung hòa khí) ->  tuyễn (nỗi lần 1) ( dạng tĩnh) -> tuyển nỗi (lần2) có kết hợp xục khí tinh -> tuyển nỗi (lần3) có kết hợp xục khí tinh -> lắng cặn nếu có( tuyễn nỗi dạng tĩnh)-> lọc lại áp lực-> Nguồn tiếp nhận.
  1. Thu gom nước thải nhiểm dầu vào bể chứa hay còn gọi là bể thu gom. Bể này có tách dụng  chứa nước nhiểm dầu và có tác dụng tách cát có trong nước thải.
  2. Tách cát thông thường khi nước  mưa chảy về bể thu gom sẽ lẩn nhiều cát nếu không tách cát sẽ làm hỏng thiết bị trong quá trình xữ lý.
  3. Sau khi tách được cát, tiếp theo tạo phản ứng hóa học cho nước nhiểm dầu chủ yếu là tạo ra các nhủ tương để kết hợp với dầu tạo keo tụ tạo bông chuẩn bị tốt cho quá trình tuyễn nỗi.
  4. Để quá trình tuyễn nỗi tốt hơn ta sẽ cho hỗn  hợp dung dịch nước nhiểm dầu đã phản ứng tạo bông nén ở áp suất cao có lẩn khí theo tý lệ phù hợp
  ( áp suất nén tốt nhất đạt 4.5 bar)
  1. Sau khi nén dung dich nước tạo bông có nhiểm dầu ở áp suất cao 4.5 bar sau đó sẽ cho giảm áp đột ngột để áp suất bằng 0 bar . Khi đó bọt khí có khuynh hướng thoát lên mặt, sẽ cuốn  kéo theo  hầu hết các tinh thể dầu đã được tạo bông nỗi lên mặt nước phần lớn dầu sẽ được tách ở bể tuyễn nỗi số 1. ( định kỳ sẽ thu gom các ván dầu về bể chứa dầu thải)
  2. Sau đó nước sẽ được tuyễn nỗi lần 2 và lần 3 có kết hợp xục khí bọt khí dạng tinh nhỏ mịn có khuynh hướng thoát lên mặt nước sẽ cuốn theo các hạt dầu còn sót lại trong tuyễn nỗi lần 1.
  3. Bước tiếp theo tuyễn nỗi dạng tĩnh kết họp lắng đứng tách cặn bẩn (nếu có).
  4. Cuối cùng nếu con tỷ lên nhỏ dầu không được xử lý hết thì dùng biện pháp lọc áp lực.
        Công nghệ thường xử dụng cho xử lý nước thải xăng dầu là xử dụng công nghệ tuyển nỗi. Qua những bước trên sẽ  mang lại hiêu quả rất cao nguồn nước sau xử lý sẽ đạt chuẩn A quy chuẩn 40 của nước thải công nghiệp.

  Liên hệ

 • HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT, SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

  HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT, SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

  Hệ thống xử lý nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp
  - Lọc multimedia
  - Lọc hấp thụ
  - Lọc làm mềm nước
  - Lọc tinh 1 micron
  - Lọc RO
  - Khử EDI

  Liên hệ

 • Hệ thống lọc nước cấp sinh hoạt khu chung cư

  Hệ thống lọc nước cấp sinh hoạt khu chung cư

  Hệ thống lọc nước cấp sinh hoạt khu chung cư. Hoạt động tự động hoàn toàn theo áp suất của hệ thống
  - Lọc tinh 1 micron
  - Lọc màng UF 0.4 micron
  - Lọc màng RO

  Liên hệ

 • Xử lý nước thải nhiễm dầu

  Xử lý nước thải nhiễm dầu

  CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỂM DẦU MỠ.  
     Những điều cần quan tâm đến các nguồn nước thải nhiểm dầu, mỡ.
  *   Nguồn nước nhiểm dầu thường phát sinh những nguồn nước nào:
      - Nước thải nhiểm dầu, mỡ  từ các showroom sữa chữa ô tô.
     - Nước thải nhiểm dầu, mỡ  từ sữa xe cơ khí, đóng tàu.
     -   Nước thải nhiểm dầu, mỡ  từ các trạm xăng, dầu.
     -   Nước thải nhiểm dầu, mỡ  từ các kho chứa xăng, dầu.
    -   Nước thải nhiểm dầu mỡ  từ trong  nước thải sinh hoạt của khu đô thị , khách sạn, khu chung cư....
  Nước nhiểm dầu ảnh hưởng như thế nào với môi trường.
  - Nước nhiểm ảnh hưởng đến các loài cá, thủy sinh, chim, động vật sống lưởng cư, cây trồng, làm ảnh hưởng đến đất đai . Nếu nước bị nhiểm dầu tùy theo tỷ lệ dầu nhiểm trong nước sẽ làm chết cái vì không thể hô hấp được, chim bị chết vì long bị nhiểm dầu bám dính vào long, ....
          Tùy theo mức độ nhiểm dầu mỡ trong nước có giải pháp và công nghệ tách dầu phù hợp.
  Công nghệ xử lý  nguồn  nước nhiểm dầu phát sinh ra từ kho xăng dầu.
            Đối với nguồn  Nước thải có nhiểm dầu trong các kho dự trở xăng dầu, phát sinh do trong hóa trình nhập hàng từ  tàu biển, xe bồn ... trong quá trình bơm cấp dầu từ kho  lên xe bồn vận chuyển đến các trạm xăng dầu. Nhưng xăng là loại dễ bay hơi, dầu là loại khó bay hơi, nên động trên bề mặt, khi gắp mưa xuống nước mưa cuốn cả dầu lẫn nước, Nên nước bị nhiểm lẫn dầu tạo thành lớp ván trên bề mặt và hòa trộn lẩn vào trong nước vì các phân tử dầu rất nhỏ.
         Để loại bỏ được dầu ra khỏi nước trong nước thải nhiêm dầu. Ta  dùng  công nghệ xử lý nước thải tách dầu, mỡ ra khỏi nước, làm cho nguồn nước sạch hơn không ảnh hưởng đến môi trường.
  Công nghệ xử lý nước thải nhiểm dầu gồm các bước:
           Thu gom -> tách cát -> phản ứng háo học (tạo  bông) -> tạo áp suất cao (nước trung hòa khí) ->  tuyễn (nỗi lần 1) ( dạng tĩnh) -> tuyển nỗi (lần2) có kết hợp xục khí tinh -> tuyển nỗi (lần3) có kết hợp xục khí tinh -> lắng cặn nếu có( tuyễn nỗi dạng tĩnh)-> lọc lại áp lực-> Nguồn tiếp nhận.
  1. Thu gom nước thải nhiểm dầu vào bể chứa hay còn gọi là bể thu gom. Bể này có tách dụng  chứa nước nhiểm dầu và có tác dụng tách cát có trong nước thải.
  2. Tách cát thông thường khi nước  mưa chảy về bể thu gom sẽ lẩn nhiều cát nếu không tách cát sẽ làm hỏng thiết bị trong quá trình xữ lý.
  3. Sau khi tách được cát, tiếp theo tạo phản ứng hóa học cho nước nhiểm dầu chủ yếu là tạo ra các nhủ tương để kết hợp với dầu tạo keo tụ tạo bông chuẩn bị tốt cho quá trình tuyễn nỗi.
  4. Để quá trình tuyễn nỗi tốt hơn ta sẽ cho hỗn  hợp dung dịch nước nhiểm dầu đã phản ứng tạo bông nén ở áp suất cao có lẩn khí theo tý lệ phù hợp
  ( áp suất nén tốt nhất đạt 4.5 bar)
  1. Sau khi nén dung dich nước tạo bông có nhiểm dầu ở áp suất cao 4.5 bar sau đó sẽ cho giảm áp đột ngột để áp suất bằng 0 bar . Khi đó bọt khí có khuynh hướng thoát lên mặt, sẽ cuốn  kéo theo  hầu hết các tinh thể dầu đã được tạo bông nỗi lên mặt nước phần lớn dầu sẽ được tách ở bể tuyễn nỗi số 1. ( định kỳ sẽ thu gom các ván dầu về bể chứa dầu thải)
  2. Sau đó nước sẽ được tuyễn nỗi lần 2 và lần 3 có kết hợp xục khí bọt khí dạng tinh nhỏ mịn có khuynh hướng thoát lên mặt nước sẽ cuốn theo các hạt dầu còn sót lại trong tuyễn nỗi lần 1.
  3. Bước tiếp theo tuyễn nỗi dạng tĩnh kết họp lắng đứng tách cặn bẩn (nếu có).
  4. Cuối cùng nếu con tỷ lên nhỏ dầu không được xử lý hết thì dùng biện pháp lọc áp lực.
        Công nghệ thường xử dụng cho xử lý nước thải xăng dầu là xử dụng công nghệ tuyển nỗi. Qua những bước trên sẽ  mang lại hiêu quả rất cao nguồn nước sau xử lý sẽ đạt chuẩn A quy chuẩn 40 của nước thải công nghiệp.

  Liên hệ

 • HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT, SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

  HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT, SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

  Hệ thống xử lý nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp
  - Lọc multimedia
  - Lọc hấp thụ
  - Lọc làm mềm nước
  - Lọc tinh 1 micron
  - Lọc RO
  - Khử EDI

  Liên hệ

 • Hệ thống lọc nước cấp sinh hoạt khu chung cư

  Hệ thống lọc nước cấp sinh hoạt khu chung cư

  Hệ thống lọc nước cấp sinh hoạt khu chung cư. Hoạt động tự động hoàn toàn theo áp suất của hệ thống
  - Lọc tinh 1 micron
  - Lọc màng UF 0.4 micron
  - Lọc màng RO

  Liên hệ

 • Công nghệ xử lý nước thải showroom ô tô

  Công nghệ xử lý nước thải showroom ô tô

  • Xử lý triết để chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế…
  • Thiết bị gọn nhẹ, dễ lắp đặt.
  • Thời gian lắp đặt ngắn.
  • Vận hành đơn giản và ổn định.
  • Chi phí vận hành thấp.
  • Tuổi thọ thiết bị lớn.
  • Quá trình vận hành, bảo hành, bảo dưỡng rất ít.
  Cam kết nước thải đầu ra của hệ thống xử lý công nghệ Vi Sinh luôn đạt và nhỏ hơn thông số thành phần trong nước thải theo QCVN 14:2008/BTNMT– Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt.

  Liên hệ

  Ống lọc johnson.

  • Chụp lọc johnson
  • Lưới lọc johnson
  • Ống lọc johnson

  CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC

  Ống lọc johnson
  • XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT
  • XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT