So sánh sản phẩm

Sản phẩm


  • Xử lý nước thải bằng công nghệ AAO

    Xử lý nước thải bằng công nghệ AAO

    Bể vi sinh vật hiếu khí (aerobic process) có tác dụng xử lý chất hữu cơ cacbon và nitơ hóa (Nitrification), bể vi sinh vật yếm khí (anaerobic process) Anoxic có tác dụng khử nitơ (Denitrification) và phốt phát (dephosphorization), công nghệ này thích hợp cho việc xử lý nhiều lọai chất thải.
Giỏ hàng của tôi (0)