So sánh sản phẩm

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Ngày đăng : 22:04:29 08-02-2017
1. Nguồn gốc nước thải công nghiệp:
Nước thải công nghiệp là nước thải được sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp từ các công đoạn sản xuất và các hoạt động phục vụ cho sản xuất như nước thải khi tiến hành vệ sinh công nghiệp hay hoạt động sinh hoạt của công nhân viên.
2. Thành phần, tính chất nước thải công nghiệp:

Nước thải công nghiệp rất đa dạng, khác nhau về thành phần, tính chất cũng như lượng phát thải và phụ thuộc vào nhiều yếu tố: loại hình công nghiệp, loại hình công nghệ xử lý sử dụng, tính hiện đại của công nghệ sản xuất,…
Nước thải công nhiệp thường rất độc hại và nguy cơ ô nhiễm rất cao.

3.Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải công nghiệp:

Hố thu – Điều hòa:
– Nước từ các công ty, nhà máy trong một cụm công nghiệp, khu công nghiệp sẽ được dẫn theo hệ thống mương dẫn, ống cống dẫn về khu xử lý nước tập trung.
Xử lý sinh học kỵ khí – Bể UASB : Xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao, khử Nitơ và Photpho rất tốt.
Xử lý sinh học hiếu khí Aerotanks:
– Bể xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính lơ lửng là công trình đơn vị quyết định hiệu quả xử lý của trạm vì phần lớn những chất gây ô nhiễm trong nước thải. Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng. Các vi sinh hiếu khí sẽ tiếp nhận ôxy và chuyển hoá chất hữu cơ thành thức ăn. Trong môi trường hiếu khí (nhờ O2 sục vào), vi sinh hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ để phát triển, tăng sinh khối và làm giảm tải lượng ô nhiễm trong nước thải xuống mức thấp nhất.
Xử lý hóa lý Lắng-Lọc:
– Nước thải tử bể lắng 2 được dẫn sang bể xử lý hóa lý để loại bỏ các căn lơ lửng trong nước rỉ rác và 1 phần tử màu. Trong bể xử lý hóa lý gồm 3 ngăn đóng vai trò là cụm thiết bị keo tụ (+) tao bong (+) lắng.Tại ngăn đầu của bể xử lý hóa lý đóng vai trò là bể tạo bong, dung dịch phèn FeCl3 và H2SO4 được châm vào ngăn này.Ngăn tạo bông được bổ sung polymer nhằm liên kết các bông cặn lại với nhau tạo thành bông cặn có kích thước to hơn và dễ lắn hơn trước khi chảy sang ngăn thứ 3 là ngăn lắng.Quá trình keo tụ,tạo bông với phèn Fe2+ diễn ra ơ pH=3

Khử trùng nước và lọc:
– Nước rác sau khi qua bể lắng thứ cấp được dẫn sang bể khử trùng ,tại ngăn đầu tiên của bể khử trùng,bơm định lượng sẽ cấp dung dịch hóa chất đễ khử trùng nước thải,sau 1 thời gian phản ứng trong bể khử trùng nước thải , nước thải được bơm qua thiết bị lọc áp lực.

Xử lý bùn:
– Bùn lắng từ các bể lắng cặn vôi, khử Canxi, lắng 2, lắng thứ cấp, lọc áp lực được đưa về bể nén bùn trước khi đưa vào máy ép bùn.


Tags: ,
Tin cùng danh mục
Tin liên quan
Giỏ hàng của tôi (0)