So sánh sản phẩm

Sản phẩm


  • Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học

    Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học

    Trong quy trình xử lý nước thải, nếu như phương pháp sinh học (dùng vi sinh xử lý nước thải) luôn được áp dụng ở những giai đoạn sau thì phương pháp cơ học thường được áp dụng ở giai đoạn đầu của quy trình. Ở giai đoạn này, các tạp chất vô cơ và hữu cơ không tan trong nước sẽ bị loại bỏ nhằm đảm bảo tính an toàn cho các thiết bị xử lý và các giai đoạn tiếp theo của quy trình.
Giỏ hàng của tôi (0)