So sánh sản phẩm

Sản phẩm


  • Xử lý nước thải bằng công nghệ AAO

    Xử lý nước thải bằng công nghệ AAO

    Bể vi sinh vật hiếu khí (aerobic process) có tác dụng xử lý chất hữu cơ cacbon và nitơ hóa (Nitrification), bể vi sinh vật yếm khí (anaerobic process) Anoxic có tác dụng khử nitơ (Denitrification) và phốt phát (dephosphorization), công nghệ này thích hợp cho việc xử lý nhiều lọai chất thải.
  • Xử lý nước thải y tế bằng công nghệ AAO&MBBR

    Xử lý nước thải y tế bằng công nghệ AAO&MBBR

    Trường Phát là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về xử lý nước thải bệnh viện. chúng tôi tiến hành khảo sát lấy mẫu và phân tích nhanh chóng đưa ra kết quả chính xác về mức độ ô nhiễm của nguồn nước. từ đó, bằng kinh nghiệm lâu năm chúng tôi đưa ra giải pháp công nghệ phù hợp nhất đến quý khách hàng.
Giỏ hàng của tôi (0)