So sánh sản phẩm

  Xử lý nước thải công nghiệp  • Xử lý nước thải công nghiệp tiêu chuẩn A và B

   Xử lý nước thải công nghiệp tiêu chuẩn A và B

   Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh từ quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất, từ các nhà máy sản xuất công nghiệp hoặc các khu xử lý nước thải tập trung. Nguồn tiếp nhận nước thải là các hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, sông, suối, khe , rạch, mương, hồ, ao, đầm và kế cả vùng nước biển. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại A loại B được mô tả chi tiết trong bài viết này.

   Read Detail

  • Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

   Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

   Nước thải công nghiệp là nước thải được sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp từ các công đoạn sản xuất và các hoạt động phục vụ cho sản xuất như nước thải khi tiến hành vệ sinh công nghiệp hay hoạt động sinh hoạt của công nhân viên.

   Read Detail

  Giỏ hàng của tôi (0)